Deadlines:

•      Den 11. Juni

       –   Endeligt manifest

       –  Beskrivelse af lokalarrangement+billede

       –     Video med beskrivelse af jeres process og tanker om det

Indstilling fra pædagoger

Opsummering af forløb

•  1. april: sidste frist for tilmelding hos pædagoger og på GforGentleman’s facebook-side  

• 1. april: Deltage i workhop om Gentleman-kodeks

•22. april: Deltage i workshop om mental træning 

 • Lave lokalt arrangement, som kommer andre lokale til gode

22. juni: Indlevere jeres produkt (endeligt manifest, beskrivelse af jeres arrangement+billede, video med beskrivelse af jeres process, indstilling fra pædagoger)